fbpx

DÒNG SẢN PHẨM NGĂN NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ RẠN DA PALMER'S
AN TOÀN CHO MẸ VÀ BÉ

Giai đoạn thai kỳ và sau sinh

LOTION NGĂN NGỪA VÀ GIẢM
RẠN DA KHI MANG THAI
390000 VNĐ
THÁNG 1
Chi tiết
DẦU DƯỠNG DA VÀ GIẢM NHANH KHÔ NGỨA KHI MANG THAI
370000 VNĐ
THÁNG 3
Chi tiết
KEM NGĂN NGỪA VÀ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ RẠN DA KHI MANG THAI
390000 VNĐ
THÁNG 5
Chi tiết
BƠ ĐẬM ĐẶC NGĂN NGỪA VÀ GIẢM RẠN DA TĂNG CƯỜNG
420000 VNĐ
THÁNG 7
Chi tiết
COMBO DƯỠNG SĂN CHẮC VÀ PHỤC HỒI DA SAU SINH
895000 VNĐ
SAU SINH
Chi tiết
LOTION NGĂN NGỪA VÀ GIẢM
RẠN DA KHI MANG THAI
390000 VNĐ
THÁNG 1
Chi tiết
DẦU DƯỠNG DA VÀ GIẢM NHANH KHÔ NGỨA KHI MANG THAI
370000 VNĐ
THÁNG 3
Chi tiết
KEM NGĂN NGỪA VÀ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ RẠN DA KHI MANG THAI
390000 VNĐ
THÁNG 5
Chi tiết
BƠ ĐẬM ĐẶC NGĂN NGỪA VÀ GIẢM RẠN DA TĂNG CƯỜNG
420000 VNĐ
THÁNG 7
Chi tiết
COMBO DƯỠNG SĂN CHẮC VÀ PHỤC HỒI DA SAU SINH
895000 VNĐ
SAU SINH
Chi tiết

DÒNG SẢN PHẨM CHĂM SÓC DA MẶT PALMER'S

Ban ngày

DẦU TẨY TRANG LÀM SẠCH SÂU VÀ DƯỠNG ẨM
400000 VNĐ
Chi tiết
SỮA RỬA MẶT VÀ TẨY TRANG
350000 VNĐ
Chi tiết
SERUM SIÊU DƯỠNG ẨM VÀ PHỤC HỒI DA
550000 VNĐ
Chi tiết
KEM DƯỠNG ẨM NGĂN NGỪA LÃO HÓA
420000 VNĐ
Chi tiết
KEM DƯỠNG TRẮNG SÁNG DA, MỜ THÂM NÁM – TÀN NHANG
495000 VNĐ
Chi tiết
SERUM SIÊU DƯỠNG ẨM VÀ PHỤC HỒI CHUYÊN SÂU
550000 VNĐ
Chi tiết
DẦU DƯỠNG DA MẶT NGĂN NGỪA LÃO HÓA VÀ LÀM MỜ VẾT CHÂN CHIM
425000 VNĐ
Chi tiết
DẦU TRỊ LIỆU DƯỠNG DA MẶT VÀ PHỤC HỒI HƯ TỔN
440000 VNĐ
Chi tiết
DẦU TẨY TRANG LÀM SẠCH SÂU VÀ DƯỠNG ẨM
400000 VNĐ
Chi tiết
SỮA RỬA MẶT VÀ TẨY TRANG
350000 VNĐ
Chi tiết
SERUM SIÊU DƯỠNG ẨM VÀ PHỤC HỒI DA
550000 VNĐ
Chi tiết
KEM DƯỠNG ẨM NGĂN NGỪA LÃO HÓA
420000 VNĐ
Chi tiết
KEM DƯỠNG TRẮNG SÁNG DA, MỜ THÂM NÁM – TÀN NHANG
495000 VNĐ
Chi tiết
SERUM SIÊU DƯỠNG ẨM VÀ PHỤC HỒI CHUYÊN SÂU
550000 VNĐ
Chi tiết
DẦU DƯỠNG DA MẶT NGĂN NGỪA LÃO HÓA VÀ LÀM MỜ VẾT CHÂN CHIM
425000 VNĐ
Chi tiết
DẦU TRỊ LIỆU DƯỠNG DA MẶT VÀ PHỤC HỒI HƯ TỔN
440000 VNĐ
Chi tiết


Ban đêm

KEM DƯỠNG ẨM SÂU VÀ NGĂN NGỪA LÃO HÓA
400000 VNĐ
Chi tiết
KEM DƯỠNG TRẮNG SÁNG DA, MỜ THÂM NÁM – TÀN NHANG
495000 VNĐ
Chi tiết
KEM DƯỠNG ẨM SÂU VÀ NGĂN NGỪA LÃO HÓA
400000 VNĐ
Chi tiết
KEM DƯỠNG TRẮNG SÁNG DA, MỜ THÂM NÁM – TÀN NHANG
495000 VNĐ
Chi tiết

DÒNG SẢN PHẨM DƯỠNG THỂ CỦA PALMER'S

SỮA DƯỠNG THỂ CHO DA KHÔ BƠ CACAO
240000 VNĐ
Chi tiết
SỮA DƯỠNG THỂ NGĂN NGỪA LÃO HÓA OLIVE
240000 VNĐ
Chi tiết
SỮA DƯỠNG THỂ DƯỠNG ẨM CHUYÊN SÂU BƠ HẠT MỠ
240000 VNĐ
Chi tiết
KEM DƯỠNG DA TAY MỀM MỊN CHO DA KHÔ BƠ CACAO
140000 VNĐ
Chi tiết
KEM DƯỠNG DA TAY NGĂN NGỪA LÃO HÓA OLIVE
140000 VNĐ
Chi tiết
KEM DƯỠNG DA TAY DƯỠNG ẨM CHUYÊN SÂU BƠ HẠT MỠ
140000 VNĐ
Chi tiết
SỮA DƯỠNG THỂ TRẮNG SÁNG DA, LÀM MỜ THÂM NÁM – TÀN NHANG
430000 VNĐ
Chi tiết
DẦU TRỊ LIỆU DƯỠNG DA TOÀN THÂN
620000 VNĐ
Chi tiết
LOTION SĂN CHẮC DA KHI GIẢM CÂN, TẬP GYM VÀ NGĂN LÃO HÓA
300000 VNĐ
Chi tiết
SỮA DƯỠNG THỂ CHO DA KHÔ BƠ CACAO
240000 VNĐ
Chi tiết
SỮA DƯỠNG THỂ NGĂN NGỪA LÃO HÓA OLIVE
240000 VNĐ
Chi tiết
SỮA DƯỠNG THỂ DƯỠNG ẨM CHUYÊN SÂU BƠ HẠT MỠ
240000 VNĐ
Chi tiết
KEM DƯỠNG DA TAY MỀM MỊN CHO DA KHÔ BƠ CACAO
140000 VNĐ
Chi tiết
KEM DƯỠNG DA TAY NGĂN NGỪA LÃO HÓA OLIVE
140000 VNĐ
Chi tiết
KEM DƯỠNG DA TAY DƯỠNG ẨM CHUYÊN SÂU BƠ HẠT MỠ
140000 VNĐ
Chi tiết
SỮA DƯỠNG THỂ TRẮNG SÁNG DA, LÀM MỜ THÂM NÁM – TÀN NHANG
430000 VNĐ
Chi tiết
DẦU TRỊ LIỆU DƯỠNG DA TOÀN THÂN
620000 VNĐ
Chi tiết
LOTION SĂN CHẮC DA KHI GIẢM CÂN, TẬP GYM VÀ NGĂN LÃO HÓA
300000 VNĐ
Chi tiết

DÒNG SẢN PHẨM DƯỠNG TÓC PALMER'S

DẦU GỘI DƯỠNG TÓC DẦU DỪA
230000 VNĐ
Chi tiết
DẦU GỘI DƯỠNG TÓC OLIVE
230000 VNĐ
Chi tiết
DẦU XẢ DƯỠNG TÓC DẦU DỪA
210000 VNĐ
Chi tiết
DẦU XẢ DƯỠNG TÓC OLIVE
210000 VNĐ
Chi tiết
DẦU GỘI DƯỠNG TÓC DẦU DỪA
230000 VNĐ
Chi tiết
DẦU GỘI DƯỠNG TÓC OLIVE
230000 VNĐ
Chi tiết
DẦU XẢ DƯỠNG TÓC DẦU DỪA
210000 VNĐ
Chi tiết
DẦU XẢ DƯỠNG TÓC OLIVE
210000 VNĐ
Chi tiết

DÒNG SẢN PHẨM DƯỠNG MÔI PALMER'S

SON DƯỠNG MÔI NGĂN NGỪA KHÔ, NỨT NẺ (HƯƠNG CHERRY)
115000 VNĐ
Chi tiết
SON DƯỠNG MÔI NGĂN NGỪA KHÔ, NỨT NẺ (HƯƠNG CACAO)
115000 VNĐ
Chi tiết
SON DƯỠNG MÔI NGĂN NGỪA KHÔ, NỨT NẺ (HƯƠNG BẠC HÀ)
115000 VNĐ
Chi tiết
GEL DƯỠNG MÔI NGĂN NGỪA KHÔ, NỨT NẺ HƯƠNG CHERRY
135000 VNĐ
Chi tiết
GEL DƯỠNG MÔI NGĂN NGỪA KHÔ, NỨT NẺ HƯƠNG BẠC HÀ
135000 VNĐ
Chi tiết
SON DƯỠNG MÔI NGĂN NGỪA KHÔ, NỨT NẺ (HƯƠNG CHERRY)
115000 VNĐ
Chi tiết
SON DƯỠNG MÔI NGĂN NGỪA KHÔ, NỨT NẺ (HƯƠNG CACAO)
115000 VNĐ
Chi tiết
SON DƯỠNG MÔI NGĂN NGỪA KHÔ, NỨT NẺ (HƯƠNG BẠC HÀ)
115000 VNĐ
Chi tiết
GEL DƯỠNG MÔI NGĂN NGỪA KHÔ, NỨT NẺ HƯƠNG CHERRY
135000 VNĐ
Chi tiết
GEL DƯỠNG MÔI NGĂN NGỪA KHÔ, NỨT NẺ HƯƠNG BẠC HÀ
135000 VNĐ
Chi tiết
Back to Top